Verloningspolicy

Over de vergoeding die wij ontvangen

Voor onze diensten (financieel advies en verzekeringsbemiddeling) ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de financiële instelling of verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de bank- en verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, in 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en vindt u terug op www.fsma.be.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij ons op kantoor, via de telefoon of per e-mail. 

Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.