Kredieten

Woonkrediet aankoop bestaande woning met verbouwing

Aankoop van een onroerend goed met verbouwing
de aankoopprijs voor de woning zonder de verbouwing
de geraamde kosten voor de verbouwing, exclusief btw
BTW bedrag op de kosten voor de verbouwing


Ontleners

Ontlener 1

persoon 1 die de lening aangaat

Ontlener 2

persoon 2 die de lening aangaat